Dernek Cezaları | Adli ve İdari Para Cezaları 2023

12.03.2021
15.245

Dernek kurmak ya da herhangi bir derneğe üye olmak medeni kanun kapsamında her vatandaşa tanınmış bir haktır. Dernek cezaları ise, aynı amaç çerçevesinden toplanmış olan insanların, kurmuş oldukları tüzel kişiliğin sahip olduğu imtiyazların aykırı ya da usulsüz bir şekilde kullanılmasına istinaden uygulanmaktadır. 2021 yılı için uygulanan dernek cezalarının tutarı 545 TL ile 545.550 TL arasında değişmektedir. Yapılan usulsüzlüğün türüne göre bu cezalar dernek adına, yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ya da yetki sahibi herhangi bir dernek üyesine de uygulanabilir. Şimdi tüm kanunlar için 2021 yılı için belirlenmiş olan dernek cezalarını listeleyelim.

Dernek yönetimi konusunda işinizi şansa bırakmamak için mutlaka idari danışmanlık alanında uzman bir firma ile çalışmalısınız. Zira hem adli hem de idari para cezaları karşılaşmanız durumunda, dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeniz güç duruma gelebilir. Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak tüm süreçlerde uzman kadromuzla sivil toplum gönüllülerinin yanında yer almaktayız.

5253 Sayılı Dernek Kanununa Dair Dernek Cezaları

 • Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar, derneklere üye olmaları kanunen yasaklananların dernek üyesi olmalarını bilinçli bir şekilde kabul eden ya da sonradan üye olmaları yasaklanmış olan kişilerin üyeliğini silmeyen dernek yöneticilerine 2021 yılı için 1730 TL idari para cezası verilir. ( DK. 32/a)
 • Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, kanun ve tüzük hükümlerine göre aykırı bir şekilde genel kurulun dernek merkezinde ya da tüzükte belirtilen yerde yapmayan dernek yöneticilerine 1730 TL para cezası uygulanır. Ayrıca mahkeme tarafından kanun ve tüzüğe aykırı olarak gerçekleştirilen genel kurulun iptali istenebilir.(DK 32/b)
 • Dernek defter ve kayıtlarının usulüne uygun bir şekilde tutulmaması halinde sorumlu olan dernek yöneticileri hakkında 1730 TL idare para cezası verilir. ( DK 32/d 2. Cümle)
 • Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlara ve buna izin veren dernek yöneticilerine 3469 TL para cezası uygulanır.(DK 32/d 3. Cümle)
 • Yetkili makamlardan izin alınmaksızın yurt dışında faaliyet gösteren dernekler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Türkiye’de merkez ya da şube açanlar, bunlarla iş birliği halinde olanlar ve üye olarak kabul edenler 3469 TL para cezasına çarptırılır.(DK 32/g)
 • Basımevleri ya da matbaalar derneklerin gelirlerini toplamak için bastıkları alındı belgelerinin seri ve sıra numaralarını 15 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar. Aksi taktirde 1730 TL para cezası uygulanır. ( DK 32/h)
 • Dernek iş ve işlemlerinde 4721 sayılı Medeni Kanun ve bu hükmüne dayanarak çıkarılmış olan yönetmeliğe aykırı suç teşkil etmeyen faaliyetleri bulunursa, mülki idari amirliğinin isteği üzerine 30 gün içinde düzeltmediği taktirde 336 TL idari par cezası verilir.( DK 32/ı)
 • Dernekler kanununun 22, 23 ve 24. maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü ve 19. maddedeki beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen 24. maddede yer alan dernek yöneticilerine 1730 TL idari para cezası uygulanır.(DK 32/l)
 • Derneklerin tüzüklerinde belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirmek amaçlı yurt, pansiyon, lokal açmaları ya da lokalde alkollü içki kullandırmaları il mülki idari amirinin iznine tabidir. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına yönelik yönetmelikteki esaslara uymayanlara 1730 TL para cezası uygulanır. (DK 32/m)
 • Dernek defter ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları ile olan yazışmalarda resmi dil olarak Türkçe kullanılır. Aksi taktirde 3469 TL para cezası uygulanır.(DK 32/r)
 • Dernekler genel kurul sonrası yaşanan kurul üyeleri değişimi, üyeliğe kabul edilenler ve üyelikten çıkarılanların adı, soyadı, kimlik bilgileri, kabul edilme ve sona erme tarihlerini 45 gün içinde dernekler birimine bildirmekler yükümlüdürler. Dernek organlarında ve üyeliklerinde yapılan değişiklikleri bildirmeyenlere 545 TL para cezası uygulanır. (DK 32/s)
 • 7000 TL’yi aşan her türlü gelir, tahsilat ve gider işlemlerini bankalar veya diğer finans kuruluşları aracılığı ile yapmayan dernek yöneticilerine, ilgili tutarın %10’u kadar para cezası uygulanır.(DK 32/u)

5253 sayılı kanuna aykırı davranıştan kesilen dernek cezaları sadece yukarıda yazılanlar  ile sınır değildir. Dernekler kanununda çıkacak olan her ek karar ve hükümden sorumlusunuz.

2860 Yardım Toplama Kanununa Dair Para Cezaları

 • Kanun hükümlerini aykırı olarak izinsiz yardım toplama cezası 2021 yılı için   2428 TL’dir.(29/1. Madde 1. Cümle)
 • İnternet ortamında izinsiz yardım toplanmasından dolayı 10 Bin TL ile 200 Bin TL arasında para cezası uygulanır.
 • 29. maddenin diğer hükümlerine göre suç oluşturmadığı halde yardım toplayanlara 1730 TL para cezası verilir.
 • İzin verilen yardım şekli dışında yardım toplayanlara ve bu yardımları sonlandırmayanlara 5 Bin Türk Lirası ile 20 Bin Türk Lirası arasında para cezası uygulanır.
 • 2860. yardım toplama kanunun 9. maddesi uyarınca belirlenen esaslara aykırı bir şekilde yurtdışına yardım yapan dernek yöneticilerine 5 Bin TL ile 100 Bin TL arasında para cezası uygulanır.

Dernekler Yönetmeliğine Dair Dernek Cezaları

 • Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Yıllık geliri 500 Bin TL’yi aşan dernekler ve Kamu yararına çalışan dernekler is bilanço hesabına göre defter tutmak zorundadırlar. Dernekler yönetmeliğinin 31. maddesine aykırı davranmanın cezası 2021 yılı için 545.550 TL’dir.
 • Dernek adına gelirleri tahsil eden kişiler en geç 30 gün içerisinde parayı saymana ya da dernek banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilat tutarı 5000 TL’yi geçen kişiler 2 gün içerisinde derneğin banka hesabına yatırmak zorundadırlar. Aksi taktirde 47. maddeye aykırı davranıştan 5455 TL para cezası uygulanır. Ayrıca dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu kararınca belirlenir.
 • Son bir yıl içindeki 200 Bin TL’yi geçen alım ve satımların rekabet koşullarına aykırı yapılması ve DY. 49 maddeye uyulmaması durumunda 218.220 TL idari para cezası verilir.

İdari para cezaları ile ilgili 2021 yılında yayınlanan liste için tıklayınız.

Adli Dernek Cezaları

 • Derneğe ait defter ve kayıtları tutmayan ya da tasdiksiz defter tutan dernek yöneticilerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
 • Genel kurulda yapılan seçimlerde oyların sayımına ve dökümlerine hile karıştıran, defter ve kayıtları yok eden, tahrif eden ya da gizleyenlere daha ağır bir cezayı gerektirmeği taktirde 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanır.
 • Dernek beyannamelerini bilinçli bir şekilde gerçeğe aykırı şekilde veren kişilere 100 günden az olmamak kaydı ile adli para cezası verilir.
 • Dernek defterlerinin kaybolması ya da tahrif edilmesi sonucunda 15 gün içinde Zayi belgesi almak için mahkemeye başvurmayan ya da denetim esnasında bu belgeyi ibraz etmeyen yetkililere 3 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası verilir.
 • Dernekler kanunu 28. ve 29. maddede yer alan isim yasaklarına veya şartlarına uymayan dernek yöneticilerine fiilleri ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde 100 günden az olmamak üzere adli para cezası verilir ve dernek fesih edilir.
 • Dernekler tüzüklerinde belirtilen amaçlarının dışında hareket etmeleri durumunda 100 günden az olmayacak şekilde adli para cezası uygulanır.

Dernekler için uygulanan adli ya da idari para cezaları sadece yukarıda yer alan kanun maddelerinden ibaret değildir. Vergi usul kanununa tabi olan dernekler, bilanço esasına göre defter tutulmasında yaşanacak usulsüzlükler ve hatalar nedeniyle ayrıca para cezası ya da adli ceza alabilirler. 

Dernek cezaları ile yüzleşmemek ve sadece dernek amaçlarınızı gerçekleştirmeye konsantre olmak için mutlaka dernekler hukuku ve mevzuatı konusunda uzman olan idari danışmanlık firmaları ile çalışın. Elif KARATAŞ İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak alanında uzman ve yetkili kadromuzla sizlerin yanında yer almaktayız. Yorumlar, Whatsapp ya da İletişim numaraları üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Call Now Button